THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Probleem asymmetrie

De distributie van elektriciteit vindt in de regel plaats via een symmetrisch driefasensysteem. Bij LS is er sprake van een viergeleidersysteem. Door de onderlinge faseverschuiving van 120° ontstaat de situatie dat er in de vierde geleider (nulleider) geen stroom loopt. 

08-02-2019
ONDERWERP Asymmetrie
Klasse 1 en volledig geïsoleerde (klasse 2) verdeelsystemen

Voor de bescherming tegen elektrisch aanraakgevaar geeft de NEN/EN/IEC 61439 meerdere mogelijkheden. Zo worden eisen gegeven voor ‘geaarde stalen kasten’ (ofwel Klasse 1 verdeelsystemen) maar ook voor volledig geïsoleerde verdeelsystemen (equivalent voor dubbelgeïsoleerd ofwel klasse 2). Tussen deze...

Algemene verdieping asymmetrie

Grote asymmetrische belastingen veroorzaken onnodig capaciteitsverlies en energieverliezen. Het verdient dan ook sterk de voorkeur om belastingen over drie fasen te verdelen. In dit onderdeel van de Kennisbank Power Quality wordt hier dieper op ingegaan. 

08-11-2013
ONDERWERP Asymmetrie
Lucht- en kruipwegen

Voor lucht- en kruipwegen gelden verschillende criteria die zijn afgeleid van de werkspanning van de installatie.

25-09-2013
Elektrische verbindingen en codering

De verbindingen van stroomvoerende delen moeten bestand zijn tegen temperatuursverhoging, veroudering en trillingen die optreden tijdens normaal gebruik. Er gelden ng meer eisen aan elektrische verbindingen, hieronder wordt deze besproken. Ook de eisen aan codering komen aan bod. 

25-09-2013
Materiaalsterkte

Verdeelinrichtingen moeten voldoen aan de eisen die in de norm NEN-EN-IEC 61439-1 voor de algemene en aan NEN-EN-IEC 61439-2 voor de specifieke eisen die aan een vermogensverdeelinrichting worden gesteld. De installatie moet niet alleen bestand zijn tegen mechanische, thermische en elektrische belas...

Bescherming van het omhulsel

Met bescherming van het omhulsel wordt bedoeld de bescherming die het omhulsel biedt tegen aanraking van gevaarlijke elektrische spanning van het verdeelsysteem en bescherming tegen mechanische stootbelasting.

Bescherming tegen elektrische schok

De fabrikant dient ervoor te zorgen dat er genoeg mogelijkheden in het verdeelsystemen aanwezig zijn om bescherming tegen elektrische schok te verkrijgen. Tevens dient de fabrikant een bescherming te bieden tegen de gevolgen van fouten in stroomketens die door de verdeelsystemen worden gevoed. NEN-EN-IEC...

25-09-2013
Componenten in verdeelsystemen

De toegepaste schakelaars en andere componenten in een verdeelsysteem moeten voldoen aan de geëigende IEC-productnorm en moeten worden toegepast volgens de opgegeven wijzen van de fabrikanten. Zowel de plaats als de manier van monteren zal in de instructieboeken zijn aangegeven.

Belasting verdelen

De meest eenvoudige manier om de symmetrie in een installatie te verbeteren, is de belasting in de installatie verdelen over de drie fasen. Bij tijdelijke installaties, gevoed door generatoren, kan dit nog wel eens lastig blijken te zijn. De generator moeten worden aangesloten en draaien, want het evenement...

12-07-2013
ONDERWERP Asymmetrie
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2