THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Elektrisch isolerende helmen

In de Europese norm voor industriële veiligheidshelmen NEN-EN 397 gaat de eis voor isolerende eigenschappen slechts tot 440 Volt wisselstroom (AC). Sinds mei 2002 is er een speciale Europese norm voor elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties van kracht geworden, de NEN-EN...

Het voeren van personeelsbeleid en aanwijzingsbeleid

Als er in een organisatie rond een elektrische installatie sprake is van een afzonderlijke installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke is een goede afstemming tussen beide personen van groot belang.

06-12-2018
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Medisch gebruikte ruimten

Aan het gebruik van elektrische energie zijn altijd gevaren verbonden. Deze nemen toe als de apparatuur wordt gebruikt op of in het menselijk lichaam, of als de apparatuur wordt gebruikt onder bijzondere omstandigheden.

Elektriciteitshandschoenen - EN 60903:2003

De norm NEN-EN-IEC 60903:2003/C2:2005 heeft betrekking op handschoenen die geschikt zijn voor het werken aan onder spanning staande delen. Dit soort handschoenen mag alleen door goed opgeleide en getrainde mensen worden gebruikt en wel binnen de in de Nederlandse wet- en regelgeving gestelde grenzen...

16-08-2017
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Vlambooggevarenanalyse

Het verband tussen de vrijkomende energie en de te dragen beschermende kleding. Bron: NFPA 70E. Met onze berekening van veilige afstand bij een vlamboog kunt u zelf de vlamboogenergie op de door u aangegeven afstand van de installatie uitrekenen. In bovenstaande tabel is Cal/cm2 de eenheid voor de vrijkomende...

16-03-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Werkzaamheden in een omgeving met risicoverhogende omstandigheden

In sommige ruimten, installaties of omgevingen bestaat een verhoogd risico op gevaren van elektriciteit. Er kan bijvoorbeeld een groter gevaar zijn op elektrocutie, explosie of brand. Om gevaren voor personen en installaties te voorkomen, moeten daar aanvullende veiligheidsmaatregelen worden getroff...

Werkplek

Medewerkers die werken in een omgeving met een elektrische installatie of met elektrisch materieel staan soms bloot aan gevaren van elektriciteit. Ter voorkoming daarvan stelt de NEN 3140 eisen aan de werkplek en de toegang ertoe.

Procedure spanningsloos werken

Voor het spanningsloos werken moeten onderstaande zeven essentiële eisen in de aangegeven volgorde worden aangehouden, tenzij er doorslaggevende redenen zijn om daarvan af te wijken.

16-03-2015
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Aanwijzen, verklaren, uitbesteden en inhuren

Vóór de uitvoering van werkzaamheden moeten de betrokkenen een aantal zaken helder en volgens de regels afspreken en vastleggen. In dit artikel wordt dit personeelsbeleid besproken aan de hand van de eisen in de NEN 3140.

Omgaan met indirecte risico's van elektriciteit

Het gebruik van elektriciteit brengt indirecte risico’s met zich mee, zoals:

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2