THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Veel hoogfrequente storingen in netspanning

Een nieuw probleem met de elektriciteitsvoorziening is de aanwezigheid van hoogfrequente storingen in de netspanning. Deze verstoringen hebben al veel problemen opgeleverd en aandacht voor dit fenomeen is daarom hard nodig.

Klasse 1 en volledig geïsoleerde (klasse 2) verdeelsystemen

Voor de bescherming tegen elektrisch aanraakgevaar geeft de NEN/EN/IEC 61439 meerdere mogelijkheden. Zo worden eisen gegeven voor ‘geaarde stalen kasten’ (ofwel Klasse 1 verdeelsystemen) maar ook voor volledig geïsoleerde verdeelsystemen (equivalent voor dubbelgeïsoleerd ofwel klasse 2). Tussen deze...

Resonantie geeft een serieus probleem met harmonischen

Harmonische stromen vormen een extra belasting voor de installatie en geven extra verliezen. Als er sprake is van resonantie, treden extreem hoge harmonische stromen en spanningen op die direct tot uitval  van een installatie of verkeerd reageren van besturingen kunnen leiden. 

18-08-2014
ONDERWERP Harmonischen
Overbelasting van een transformator

Een transformator is een van de meest betrouwbare componenten in een installatie. Een langdurige overbelasting kan de levensduur van de transformator ernstig verkorten of de transformator zelfs beschadigen. Dit moet dus worden voorkomen. Er moet worden gelet op het totale schijnbare vermogen en de harmonische...

Algemene verdieping harmonischen

Harmonischen stromen blijken vaak de oorzaak van de overbelasting van condensatoren, trasformatoren en leidingen. In dit artikel wordt dieper ingegaan op harmonischen.

08-11-2013
ONDERWERP Harmonischen
Lucht- en kruipwegen

Voor lucht- en kruipwegen gelden verschillende criteria die zijn afgeleid van de werkspanning van de installatie.

25-09-2013
Elektrische verbindingen en codering

De verbindingen van stroomvoerende delen moeten bestand zijn tegen temperatuursverhoging, veroudering en trillingen die optreden tijdens normaal gebruik. Er gelden ng meer eisen aan elektrische verbindingen, hieronder wordt deze besproken. Ook de eisen aan codering komen aan bod. 

25-09-2013
Materiaalsterkte

Verdeelinrichtingen moeten voldoen aan de eisen die in de norm NEN-EN-IEC 61439-1 voor de algemene en aan NEN-EN-IEC 61439-2 voor de specifieke eisen die aan een vermogensverdeelinrichting worden gesteld. De installatie moet niet alleen bestand zijn tegen mechanische, thermische en elektrische belas...

Bescherming van het omhulsel

Met bescherming van het omhulsel wordt bedoeld de bescherming die het omhulsel biedt tegen aanraking van gevaarlijke elektrische spanning van het verdeelsysteem en bescherming tegen mechanische stootbelasting.

Bescherming tegen elektrische schok

De fabrikant dient ervoor te zorgen dat er genoeg mogelijkheden in het verdeelsystemen aanwezig zijn om bescherming tegen elektrische schok te verkrijgen. Tevens dient de fabrikant een bescherming te bieden tegen de gevolgen van fouten in stroomketens die door de verdeelsystemen worden gevoed. NEN-EN-IEC...

25-09-2013
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2