THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Veiligheidsaarding (PE-verbinding)

Een beschermingsleiding in het verdeelsysteem moet zo zijn ontworpen dat deze bestand is tegen de hoogste thermische en dynamische belastingen die ter plaatse van de installatie kunnen optreden.

Klasse 1 en volledig geïsoleerde (klasse 2) verdeelsystemen

Voor de bescherming tegen elektrisch aanraakgevaar geeft de NEN/EN/IEC 61439 meerdere mogelijkheden. Zo worden eisen gegeven voor ‘geaarde stalen kasten’ (ofwel Klasse 1 verdeelsystemen) maar ook voor volledig geïsoleerde verdeelsystemen (equivalent voor dubbelgeïsoleerd ofwel klasse 2). Tussen deze...

Lucht- en kruipwegen

Voor lucht- en kruipwegen gelden verschillende criteria die zijn afgeleid van de werkspanning van de installatie.

25-09-2013
Elektrische verbindingen en codering

De verbindingen van stroomvoerende delen moeten bestand zijn tegen temperatuursverhoging, veroudering en trillingen die optreden tijdens normaal gebruik. Er gelden ng meer eisen aan elektrische verbindingen, hieronder wordt deze besproken. Ook de eisen aan codering komen aan bod. 

25-09-2013
Materiaalsterkte

Verdeelinrichtingen moeten voldoen aan de eisen die in de norm NEN-EN-IEC 61439-1 voor de algemene en aan NEN-EN-IEC 61439-2 voor de specifieke eisen die aan een vermogensverdeelinrichting worden gesteld. De installatie moet niet alleen bestand zijn tegen mechanische, thermische en elektrische belas...

Bescherming van het omhulsel

Met bescherming van het omhulsel wordt bedoeld de bescherming die het omhulsel biedt tegen aanraking van gevaarlijke elektrische spanning van het verdeelsysteem en bescherming tegen mechanische stootbelasting.

Bescherming tegen elektrische schok

De fabrikant dient ervoor te zorgen dat er genoeg mogelijkheden in het verdeelsystemen aanwezig zijn om bescherming tegen elektrische schok te verkrijgen. Tevens dient de fabrikant een bescherming te bieden tegen de gevolgen van fouten in stroomketens die door de verdeelsystemen worden gevoed. NEN-EN-IEC...

25-09-2013
Componenten in verdeelsystemen

De toegepaste schakelaars en andere componenten in een verdeelsysteem moeten voldoen aan de geëigende IEC-productnorm en moeten worden toegepast volgens de opgegeven wijzen van de fabrikanten. Zowel de plaats als de manier van monteren zal in de instructieboeken zijn aangegeven.

Schakelaars en scheiders

Uitgangspunt bij het toepassen van schakelaars en scheiders in een installatie, is dat de bedienings- en elektrotechnische werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. Ook moeten elektrische gevaren die ontstaan door kortsluiting en elektrocutie en gevaren die ontstaan door onverwachte in- of uitschakeling...

Bouwvormen

Een ongeval, een kortsluiting, het werken aan elektrische installaties die onder spanning staan, brengt allerlei risico’s met zich mee. Het beveiligen tegen een sluiting in een installatie is een belangrijke voorwaarde voor de beveiliging van de gebruikers. Om al deze risico’s zoveel mogelijk te beperken...