THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De hoogte van de stromen in normaal bedrijf (gelijktijdigheidsfactor)

In installaties is het, met het oog op de optredende verwarming en het dimensioneren van het railsysteem en de voeding, noodzakelijk te weten hoe groot de som van de stromen van de afgaande velden / groepen kan zijn.

Invloeden van omgeving

De invloeden van de omgeving, ofwel uitwendige invloeden worden aangegeven met een code die bestaat uit twee letters en een cijfer. In de tabel is een overzicht weergegeven van de diverse uitwendige invloeden, waarbij ook is aangegeven hoeveel gradaties de betreffende uitwendige invloed heeft.

Energievoorziening van machines

De elektrische installatie van machines kent veel raakvlakken met de elektrische installaties in gebouwen. In het verleden vaak daarom in Nederland vaak de NEN 1010 gebruikt voor het realiseren van de elektrische aandrijving en besturing.

Eisen aan doorsnede beschermingsleiding (PE)

Elk verdeelsysteem moet zijn voorzien van een beschermingsleiding (PE) om de voeding automatisch te kunnen uitschakelen. 

Normale en speciale bedrijfsomstandigheden

De NEN-EN-IEC 61439-1 maakt onderscheid tussen normale en speciale bedrijfsomstandigheden. De eisen van het voorschrift dekken volledig de normale bedrijfsomstandigheden af. 

Schakelcomponenten

De NEN-EN-IEC 60947 gaat over industrieel schakelmateriaal, of misschien beter schakelcomponenten.

IP-classificatie

In de IEC 61439 wordt een aantal IP-graden gedefinieerd. IP staat voor International Protection en geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van vocht en vaste voorwerpen aan. De volledige omschrijving en daarbij behorende beproevingsmethoden kan men vinden in NEN-EN-IEC 60529.

IP-classificatie

In de IEC 61439 wordt een aantal IP-graden gedefinieerd. IP staat voor International Protection en geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van vocht en vaste voorwerpen aan. De volledige omschrijving en daarbij behorende beproevingsmethoden kan men vinden in NEN-EN-IEC 60529.

Plaats en aantal van schakel- en verdeelinrichtingen

Bij de bepaling van de plaats en het aantal schakel- en verdeelinrichtingen moet worden gekeken naar:

Invloeden van omgeving

De belangrijkste invloeden vanuit de omgeving zijn:

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2