THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Metingen bij automatische uitschakeling van voeding

In dit onderdeel wordt behandeld de controle op de doeltreffendheid van de beschermingsmaatregelen tegen indirecte aanraking door automatische uitschakeling van de voeding.

Toepassing potentiaalvereffening

Potentiaalvereffening kan om twee redenen worden toegepast. Om spanningsverschillen te voorkomen die kunnen ontstaan door spanning die van buiten het gebouw komt en om spanningsverschillen te voorkomen die kunnen ontstaan door een defect in de installatie zelf. De toepassingen van potentiaalvereffening worden...

Thermografisch onderzoek

Infraroodthermografie (IR) is een steeds vaker gebruikte inspectietechniek die wordt ingezet voor een breed scala aan toepassingen.

15-04-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Inspectie NEN 1010
Bestaande installaties inspecteren

Bestaande elektrische installaties moeten met een bepaalde regelmaat worden geïnspecteerd. Deze inspectie zal zowel visueel als door metingen worden uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van beschikbare informatie zoals het opleveringsrapport of het inspectierapport van de vorige inspectie, schema’s en...

Metingen in medisch gebruikte ruimten

Voor de medisch gebruikte ruimten is in de NEN 1010 een aparte rubriek opgenomen: rubriek 710. In dit onderdeel worden de diverse metingen en controles verder uitgewerkt die onder andere in de betreffende rubriek zijn vermeld.

07-04-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Inspectie NEN 1010
Beschermingsleidingen meten op ononderbroken zijn en op weerstand

Beschermingsleidingen zijn voor de uitschakeling van de voeding van cruciaal belang. Het controleren van beschermingsleidingen kan in twee delen worden opgesplitst, namelijk of deze ononderbroken zijn en wat hun weerstand is.

07-04-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Inspectie NEN 1010
Isolatieweerstand van installaties meten

Een van de belangrijkste metingen in de elektrische installatie is de isolatieweerstandsmeting. De veroudering van leidin­gen kenmerkt zich vaak door het verminderen van de isolatieweerstand. Daarnaast kunnen zich er zowel levens- als brandgevaarlijke situaties voordoen als de isolatieweerstand onvoldoende...

07-04-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Inspectie NEN 1010
Isolatieweerstand van isolerende vloeren en wanden meten

In specifieke omstandigheden worden als beschermingsmaatregel isolerende vloeren en wanden toegepast. Dan is het van belang dat de vloeren en wanden daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldoen. In dit onderdeel wordt ingegaan op de achtergrond van deze beschermingsmaatregel en het meten ervan.

07-04-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Inspectie NEN 1010
Overige metingen bij oplevering installatie

De goede werking van elektrische machines en apparatuur is afhankelijk van onder andere de juiste spanning en fasevolgorde. In dit onderdeel van de kennisbank behandelen we de diverse metingen die bij oplevering van een elektrische installatie moeten worden uitgevoerd.

Veel voorkomende fouten bij eerste inspectie

Door hoge werkdruk, onvoldoende gekwalificeerd personeel, veranderende omstandigheden of andere oorzaken worden bij nieuwe elektrische installaties regelmatig fouten geconstateerd.

03-04-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Inspectie NEN 1010
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2