THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Veilig meten met passende, veilige meetapparatuur

Elektrotechnici verrichten bij hun werkzaamheden regelmatig metingen. Bijvoorbeeld om een waarde van een spanning te meten, een storing te zoeken, spanningsloosheid vast te stellen of bij het inspecteren van elektrische installaties of arbeidsmiddelen.

26-08-2016
THEMA NEN 3140
Isolatieweerstand van isolerende vloeren en wanden meten

In specifieke omstandigheden worden als beschermingsmaatregel isolerende vloeren en wanden toegepast. Dan is het van belang dat de vloeren en wanden daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldoen. In dit artikel wordt kort ingegaan op de achtergrond van deze beschermingsmaatregel en het meten ervan. De...

Thermografisch onderzoek

Warmtebronnen zijn goed waarneembaar met een infraroodcamera, maar bij de interpretatie van de beelden blijft oplettendheid geboden.

Metingen in medisch gebruikte ruimten

Aan elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten worden hoge eisen gesteld. Daarom moet er extra op de nauwkeurigheid van de metingen worden gelet. In de NEN 1010 is voor medisch gebruikte ruimten een aparte rubriek opgenomen: rubriek 710.

22-06-2016
THEMA NEN 3140
Beschermingsleidingen meten op ononderbroken zijn en op weerstand

Het controleren van beschermingsleidingen kan in twee delen worden opgesplitst, namelijk bekijken of: ze ononderbroken zijn en wat hun weerstand is.

Meetapparatuur

In dit artikel wordt ingegaan op de voorschriften waaraan meetinstrumenten moeten voldoen en de meetfouten die in het algemeen kunnen ontstaan.

22-06-2016
THEMA NEN 3140
Overige metingen

De goede werking van elektrische machines en apparatuur is afhankelijk van onder andere de juiste spanning en fasevolgorde. Een van de metingen die bij de oplevering van een elektrische installatie moet worden uitgevoerd is het meten van de aansluitingen van enkelpolige schakelaars.

22-06-2016
THEMA NEN 3140
Metingen en beproevingen bij bestaande elektrische installaties

Door middel van metingen en beproevingen wordt vastgesteld:

22-06-2016
THEMA NEN 3140
Isolatieweerstand van installaties meten

Een van de belangrijkste metingen in de elektrische installatie is de isolatieweerstandsmeting.

Metingen bij automatische uitschakeling van voeding

In dit artikel wordt de controle op de doeltreffendheid van de beschermingmaatregelen tegen indirecte aanraking door automatische uitschakeling van de voeding behandeld.

22-06-2016
THEMA NEN 3140
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2