THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Inspectiefrequentie verplaatsbare apparatuur bepalen

Een snelle en eenvoudige berekening van de inspectiefrequentie van uw verplaatsbare elektrische apparatuur kunt u doen met onze praktische rekentool.  De tabel vat de onderlinge relatie van de voorgaande factoren met gradaties en bijbehorende scores samen. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties...

02-08-2018
THEMA NEN 3140
Metingen verplaatsbare apparatuur uitvoeren

De periodieke controle van apparatuur is een preventieve maatregel. Doel is het tijdig constateren van afwijkingen, zodat het gebruik van de apparatuur niet wordt belemmerd en er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Doel van inspectie van verplaatsbare apparatuur

De periodieke controle  van apparatuur is een preventieve maatregel. Deze heeft het tijdig constateren van afwijkingen tot doel, zodat het gebruik van de apparatuur niet wordt belemmerd en er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Klassenindeling van elektrische apparatuur bepalen

Elektrische apparaten worden ingedeeld in vier klassen, volgens de wijze van bescherming tegen elektrische schok:

Metingen aan machines en apparatuur

In veel situaties zijn juist de aangesloten verbruikers zoals machines en verplaatsbare apparatuur de oorzaak van brandgevaarlijke en levensgevaarlijke situaties. Daarom is een periodieke controle ervan verstandig.

Metingen en beproevingen bij verplaatsbare elektrische apparaten

Ten aanzien van verplaatsbare elektrische apparaten moeten volgens de NEN 3140  de volgende zaken worden gemeten en/of beproefd, voor zover van toepassing:

Visuele inspectie van verplaatsbare elektrische apparaten

Bij elektrische apparaten, elektrisch handgereedschap, verplaatsbare elektrische toestellen, handlampen en verplaatsbare werktuigen moet worden gecontroleerd of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Inspectiefrequentie van verplaatsbare apparatuur bepalen

De inspectiefrequentie van verplaatsbare elektrische apparatuur moet aan de hand van de volgende aspecten worden bepaald:

Elektrische apparatuur beheren en inspecteren

Elektrische apparatuur wordt overal gebruikt en moet met passende regelmaat worden geïnspecteerd.

Periodieke inspectie van elektrische apparatuur

Een elektrische installatie moet veilig worden opgeleverd en vervolgens tijdens het gebruik veilig worden gehouden. Het doel van een inspectie is controleren of de installatie voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de desbetreffende normen.