THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Kosten bij Power Quality-problemen

Er valt veel geld te besparen met een goed installatie-ontwerp of met aanvullende maatregelen om power quality-problemen aan te pakken. Elke beslissing om te investeren moet economisch verantwoord zijn. Investeren in kennis is overigens altijd verstandig.

Meten van stroom en spanning

De IEC 61000-4-30 geeft aan hoe de diverse power quality-aspecten nauwkeurig kunnen en moeten worden gemeten. Deze norm biedt geen grenswaarden voor die aspecten. 

14-02-2017
Kwaliteit van de spanning in Nederland

De kwaliteit van de spanning is de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderwerp geworden. De aandacht voor dit onderwerp komt mede door de toenemende gevoeligheid van apparatuur, de zorgen voor de kwaliteitsaspecten van de elektriciteitsvoorziening en de aandacht van (Europese) toezichthouders voor...

Ken je toestel!

Voor het aansluiten en gebruiken van een toestel is het verstandig om kennis te hebben van de elektrische eigenschap van het toestel. Hoeveel harmonische stromen heeft het toestel en welke inschakelstroom. In hoeverre is het toestel bestand tegen overspanningen of een spanningsdip?

(Net)impedantie berekenen en meten

Bijna alle verschijnselen die de netspanningskwaliteit beïnvloeden, ontstaan doordat stromen zo aan het elektriciteitsnet worden onttrokken (of geïnjecteerd), dat de spanning voor wat betreft grootte of vorm wordt aangetast. De mate waarin de spanning wordt aangetast door een bepaalde stroom, is direct...

Kwaliteitsbewaking voorkomt veel ellende

Dat het bewaken van de kwaliteit veel ellende voorkomt, lijkt in eerste instantie een open deur. In de praktijk blijkt echter dat de kwaliteit van spanning en stroom niet of nauwelijks wordt bewaakt. Problemen dringen zich ‘opeens’ op en zorgen dan vaak voor veel kosten en ongemak. Is dit nu niet te...

ABCDEF-classificatie

Klachten bij klanten leiden tot een toenemend aantal rechtszaken. Het is dan noodzakelijk om meer te kunnen zeggen over de kwaliteit van de aangeboden spanning. Daarom groeit de behoefte aan metingen in het elektriciteitsnetwerk.

Eisen aan de installatie

Een andere ontwikkeling op het gebied van meten en analyseren is de aanpassing van de Netcode en de NEN EN 50160. Internationaal lopen er diverse discussies over mogelijke aanpassingen. Deze worden gestimuleerd door de ERGEG, het Europese samenwerkingsverband van de Europese toezichthouders.

28-06-2011
Introductie Power Quality

Hier wordt eerst een definitie van power quality gegeven en wordt het huidige niveau van de diverse spanningskenmerken aangegeven. Daarna wordt gewezen op de interactie tussen stroom en spanning, die als basis moet dienen bij de verdeling van verantwoordelijkheden.

Meetresultaten beoordelen en weergeven

De tegenwoordig voor de beschrijving van de netspanning gebruikte dertien parameters kunnen onderverdeeld worden in parameters met een continu karakter, bijvoorbeeld frequentie; semicontinu karakter, bijvoorbeeld asymmetrie; incidenteel karakter, bijvoorbeeld spanningsdips.