THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
IEC 60364-5-52 (NEN 1010): Installatiewijzen F Montagedraad 70- 90 graden tabellen

Onderstaand volgen tabellen met opties voor installatiewijzen F Montagedraad bij 70 oC en 90 oC.

13-04-2016
ONDERWERP Prestatie-eisen
IEC 60364-5-52 (NEN 1010): Installatiewijzen B1 Montagedraad 70- 90 graden tabellen

Onderstaand volgen tabellen met opties voor installatiewijzen B1 Montagedraad bij 70 oC en 90 oC.

13-04-2016
ONDERWERP Prestatie-eisen
IEC 60364-5-52 (NEN 1010): Installatiewijzen G Montagedraad 70- 90 graden tabellen

Onderstaand volgen tabellen met opties voor installatiewijzen G Montagedraad bij 70 oC en 90 oC .

13-04-2016
ONDERWERP Prestatie-eisen
Warmtehuishouding schakel- en verdeelsystemen

In schakel- en verdeelsystemen voeren ingebouwde (schakel) componenten, alsmede interne bedrading en eventueel aanwezige railsystemen, stroom.

26-10-2015
ONDERWERP Prestatie-eisen
De vullingsgraad

‘Ruimte kost geld’, dat is een veel gehoorde uitspraak. Componenten worden compacter en worden in kleinere kasten ingebouwd.

14-10-2015
ONDERWERP Prestatie-eisen
Doorsnede van de interne bedrading

Indien de ingebouwde componenten zijn bedraad met PVC-geïsoleerd installatiedraad, mag de maximale temperatuur van deze draad niet worden overschreden. Vaak wordt er binnen verdeelsystemen met 90 oC PVC draad gewerkt (dit in tegenstelling tot elektrische installaties, waarin doorgaans 70 oC PVC isolatie...

09-03-2015
ONDERWERP Prestatie-eisen
Ingebouwde (schakel)componenten

Ten aanzien van de ingebouwde componenten wordt gesteld dat de temperatuurstijging niet hoger mag zijn dan wat door de fabrikant is opgegeven. Indien de fabrikant geen waarde opgeeft, dient de maximale waarde uit het productvoorschrift gehanteerd te worden.

04-03-2015
ONDERWERP Prestatie-eisen
De interne geleiderdoorsnede

Indien een verdeelsysteem niet door het uitvoeren van temperatuurtesten wordt geverifieerd, maar door berekeningen, geeft het voorschrift aanwijzingen voor de interne kabeldoorsnede.

20-11-2014
ONDERWERP Prestatie-eisen
Kortsluitvastheid van componenten

Fabrikanten geven voor hun componenten aan welke kortsluitstromen ze kunnen verwerken. Bij een verdeelinrichting zijn een tweetal waarden aangegeven.

20-11-2014
ONDERWERP Prestatie-eisen
Een goed thermisch ontwerp maken - achtergrond

Een goed thermisch ontwerp houdt in dat wordt voldaan aan de basiseis, namelijk dat de temperaturen bij normale bedrijfsomstandigheden niet hoger worden dan maximaal volgens de norm toegestaan. 

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2