THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De hoogte van de stromen in normaal bedrijf (gelijktijdigheidsfactor)

In installaties is het, met het oog op de optredende verwarming en het dimensioneren van het railsysteem en de voeding, noodzakelijk te weten hoe groot de som van de stromen van de afgaande velden / groepen kan zijn.

Eisen aan doorsnede beschermingsleiding (PE)

Elk verdeelsysteem moet zijn voorzien van een beschermingsleiding (PE) om de voeding automatisch te kunnen uitschakelen. 

Normale en speciale bedrijfsomstandigheden

De NEN-EN-IEC 61439-1 maakt onderscheid tussen normale en speciale bedrijfsomstandigheden. De eisen van het voorschrift dekken volledig de normale bedrijfsomstandigheden af. 

Schakelcomponenten

De NEN-EN-IEC 60947 gaat over industrieel schakelmateriaal, of misschien beter schakelcomponenten.

IP-classificatie

In de IEC 61439 wordt een aantal IP-graden gedefinieerd. IP staat voor International Protection en geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van vocht en vaste voorwerpen aan. De volledige omschrijving en daarbij behorende beproevingsmethoden kan men vinden in NEN-EN-IEC 60529.

Plaats en aantal van schakel- en verdeelinrichtingen

Bij de bepaling van de plaats en het aantal schakel- en verdeelinrichtingen moet worden gekeken naar:

Invloeden van omgeving

De belangrijkste invloeden vanuit de omgeving zijn:

Stroomstelsels

De meest gebruikte stroomstelsels zijn resp. TN-S-, TN-CS-, TT- en het IT-stelsel. Voor deze stelsels zullen de diverse aspecten kort worden toegelicht. De nadruk zal hierbij liggen op de EMC-aspecten. Bij dit stelsel is de persoonsbeveiliging goed te realiseren. Het aardfoutcircuit is geheel opgebouwd...

Aardingssysteem

Het aardingssysteem is een zeer belangrijke factor in de bestrijding van EMC-problemen. Beschreven zal worden:

23-12-2011
DOSSIER Aarding
Toepassing van PEN-geleider

Als een PEN-geleider wordt toegepast (wat meestal niet aan te bevelen is), moet goed gekeken worden naar de uitvoeringsvorm om stromen door veel andere installatieonderdelen, zoals kabelgoten, metalen waterleidingen en constructiewerk, zo veel mogelijk te voorkomen. 

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2