THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
CE-markering voor laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen

Laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen moeten net als alle andere producten die op de markt worden gebracht voldoen aan Europese wetgeving. Dat een product voldoet aan deze wetgeving en als zodanig met het CE-merkteken gemarkeerd mag worden is een verantwoordelijkheid van de fabrikant die het...

Schakelaars en scheiders

Uitgangspunt bij het toepassen van schakelaars en scheiders in een installatie, is dat de bedienings- en elektrotechnische werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. Ook moeten elektrische gevaren die ontstaan door kortsluiting en elektrocutie en gevaren die ontstaan door onverwachte in- of uitschakeling...

Relatie NEN-EN-IEC 60204 met NEN-EN-IEC 61439

De NEN-EN-IEC 60204-1 stelt eisen aan de elektrische uitrusting van een machine. In de Machinerichtlijn is dit de geharmoniseerde norm.

Vermogensschakelaars

Een installatieautomaat is een vermogensschakelaar voor de kleinere vermogens. Voor de grotere vermogens zijn er talloze typen vermogensschakelaars met elk hun eigen mogelijkheden en karakteristieken. 

Leidingen

De leiding is nodig voor het transport van elektriciteit en daarmee een van de belangrijkste componenten van de installatie. Hieronder wordt voornamelijk ingegaan op de (kleur)codering, de beveiliging en de keuze van de leiding en leidingdoorsnede.

14-06-2016
THEMA NEN 1010
Aardlekbeveiliging

De NEN 1010 kent de begrippen aardlekbeveiliging en aardlekschakelaar. De functie van beide componenten is hetzelfde, de constructie is verschillend. Hoe het om te beginnen zit met de functie, is hieronder te lezen.

14-06-2016
THEMA NEN 1010
DOSSIER Aarding
Laagspanningsopwekeenheden

In toenemende mate worden er laagspanningsopwekeenheden geplaatst in installaties.

14-06-2016
THEMA NEN 1010
Smeltveiligheden

De werking van smeltveiligheden behoeft verder geen toelichting. Van belang is wel de uitschakelkarakteristiek van deze beveiligingstoestellen in verband met de beveiliging van leidingen en de bescherming tegen indirecte aanraking.

14-06-2016
THEMA NEN 1010
Schakel- en verdeelinrichtingen

Hieronder worden deze punten toegelicht. Uitgangspunt is dat elke verdeelinrichting in zijn geheel spanningsloos gemaakt moet kunnen worden. Hiervoor moet een lastscheider worden gebruikt. Dit is een component die stroom kan schakelen maar ook beschikt over voldoende contactafstand. Bij TT-stelsels moet...

Compatibiliteit

De toepassing van elektrisch materieel kan een ongunstige invloed uitoefenen op de voedende spanning. Grote aanloopstromen zorgen voor een spanningsdaling, die nadelig kan zijn voor gevoelige apparatuur. De frequentie en de mate van het onderhoud aan de installatie tijdens de verwachte gebruiksduur moeten...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4