THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Werkschakelaars bij PV-omvormers

Wat zegt de norm nu over werkschakelaars bij PV-omvormers?

NEN 4010: de eenvoudige NEN 1010

De NEN 4010 is na ongeveer 9 jaar van voorbereiding verschenen. Er was vanuit de installateurswereld behoefte aan een norm die eenvoudiger te lezen was. Maar wat is nu het verschil tussen de NEN 1010 en de NEN 4010?

NPR 5310, Praktijkrichtlijn bij NEN 1010

Het Nederlands Normalisatie-instituut NEN geeft naast normen ook Nederlandse Praktijkrichtlijnen, NPR’s, uit. De praktijkrichtlijnen geven een verband tussen de technische inhoud van de normen en de dagelijkse praktijk in Nederland. Bij de NEN 1010 is dat de NPR 5310 Nederlandse Praktijkrichtlijn bij...

27-02-2017
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
DOSSIER Aarding
Correctieblad met aanpassingen aan NEN 1010:2015 C1:2016 nl

Inhoudelijk zijn er twee wijzigingen, namelijk het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken, en het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging.

23-02-2017
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
NEN 1010 en andere normen

In de loop der jaren zijn veel normen en richtlijnen ontstaan. Parallel hieraan zijn veel systemen en trajecten voor kwaliteitszorg ontwikkeld, die een constante kwaliteit van het geleverde product moeten waarborgen.

15-06-2016
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
DOSSIER Aarding
Uitgangspunten van de NEN 1010

De NEN 1010 behandelt bepalingen voor het ontwerp van een elektrische installatie. Belangrijke uitgangspunten hierbij die ook in de NEN 1010 zijn opgenomen, zijn veiligheidsmaatregelen, ontwerp, keuze van elektrisch materieel en installatie en eerste inspectie van de elektrische installatie.

15-06-2016
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
De nieuwe NEN 1010

In oktober 2015 is de nieuwe editie van de NEN 1010 verschenen. Deze was na 8 jaar hard nodig om weer in de pas te komen met de vele internationale ontwikkelingen.

13-10-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
Toepassingsgebied van de NEN 1010

Het toepassingsgebied van de NEN 1010 betreft stroomketens met een nominale wisselspanning van ten hoogste 1000 V of een nominale gelijkspanning van ten hoogste 1500 V, en stroomketens met een spanning hoger dan 1000 V die worden gevoed vanuit laagspanningsinstallaties met een wisselspanning niet hoger...

20-12-2013
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
Werkingssfeer en definities netcode

De netcode bevat de meeste aspecten die vroeger in de aansluitvoorwaarden werden geregeld. Het belangrijkste verschil met de oude voorwaarden is het feit dat de netcode (evenals de andere codes) de status van publiekrechtelijke voorschriften heeft. Daarmee zijn de daarin neergelegde voorschriften onttrokken...

12-12-2013
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
Toepassingsgebied NEN-EN IEC 61439

De NEN-EN-IEC 61439-1 is van toepassing op geheel of gedeeltelijk typegekeurde laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen met een maximale wisselspanning van 1000 V of een gelijkspanning van maximaal 1500 V. (Deze inrichtingen noemen we vanaf nu kortweg verdeelsystemen.)

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2