THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Kwaliteitsvereisten voor geleverde spanning

Met de kwaliteit van de geleverde energie wordt in de netcode voornamelijk de kwaliteit van de geleverde spanning bedoeld. Veelal wordt hiervoor ook de term power quality gebruikt

Netcode, randvoorwaarden voor spanning

De voorgeschreven minimale kwaliteit van de spanning is vastgelegd in de Netcode. Hierbij wordt weer verwezen naar de NEN-EN 50160. 

05-05-2017
Coördinatie binnen spanningsniveaus

Eerder zijn betrekkingen afgeleid voor de op een bepaald spanningsniveau toelaatbare bijdrage die door de aangeslotenen mag worden geleverd. Deze bijdrage, voor bijvoorbeeld op het MS-net, heet ΔPQMS.

Factoren die de coördinatie beïnvloeden

In dit onderdeel worden enkele factoren behandeld die de geplande coördinatie kunnen beïnvloeden. Het is niet moeilijk te bedenken dat iedere verandering in aard of aantal van de oorspronkelijk geplande belastingen van invloed is.

LS-netten

De benadering die in MS- en HS-netten mogelijk is, namelijk de koek verdelen, is in LS-netten niet toe te passen. Het verdelen van de mogelijke bijdrage naar rato van het vermogen zou leiden tot zeer kleine delen voor elke aangeslotene.

Richtlijnen spanningskwaliteit

Binnen de netwerkbedrijven in Nederland is er een groeiende behoefte aan een uniforme aanpak rond het aan- en afsluiten van verbruikers die te veel netverontreiniging veroorzaken.

Normen en wetgeving

Normen hebben in principe geen wettelijke status. De in een norm beschreven zaken krijgen pas betekenis als bijvoorbeeld twee partijen overeengekomen zijn om volgens een bepaalde norm te gaan werken.

14-02-2017
Samenhang tussen kwaliteitsparameters op verschillende spanningsniveaus

In het artikel Schema van electriciteitsnet en kwaliteitsbeïnvloeding zijn voldoende middelen aangereikt om, uitgaande van de eerder gegeven globale uiteenzetting, de samenhang tussen de kwaliteitsparameters op diverse spanningsniveaus meer te concretiseren.

Rekenregels voor spanningskwaliteitsparameters

Voor kwaliteitsparameters gelden diverse rekenregels die te maken hebben met sommatie en gelijktijdigheid. Vooral de gelijktijdigheid is vaak een moeilijk te bepalen waarde.

Kwaliteit van de spanning in Nederland (2015)

Om de kwaliteit van spanning te monitoren worden jaarlijks 250 random metingen gedaan in de laag- en middenspanningsnetten. Binnenkort zal de kwaliteit op alle hoogspanningsaansluitingen continu worden gemeten.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3