THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Meting PV-systemen op recreatieterrein

In deze case wordt een beschrijving gegeven van PV-systemen die zijn toegepast op de daken van 108 recreatiewoningen in een vakantiepark.

Offshore-industrie

Zwakke netten komen uiteraard ook veelvuldig voor in de offshore-industrie. In de elektriciteitsvoorziening wordt voorzien door generatoren op het platform.

04-09-2020
ONDERWERP Zwakke netten
Aarden voor statische elektriciteit

Statische elektriciteit is, met betrekking tot aarding, een apart geval. In een procesinstallatie met een vaste opstelling is het voldoende om alle systeemdelen (maar dan ook alle!) onderling en met aarde te verbinden om elektrostatische oplading te voorkomen. Als het personeel dan ook nog veiligheidsschoenen...

21-02-2020
DOSSIER Aarding
Klasse-II-apparaten zonder uitwendige metalen delen

Bij deze apparaten is geen isolatieweerstandmeting uit te voeren. De isolatieweerstand wordt immers gemeten tussen de kortgesloten fase en nul en de uitwendige metalen delen die bij een defect onder spanning kunnen komen staan, en in dit geval zijn geen uitwendige metalen delen aanwezig.

Klasse-I-apparaten met verwarmingselementen

Alle aandachtspunten die voor normale klasse-I-apparaten gelden, gelden ook voor deze apparaten. Bij apparaten met verwarmingselementen kan de waarde van de isolatieweerstandmeting door de verwarmingselementen ongunstig worden beïnvloed. De isolatieweerstand zou bij de meting iets onder de grenswaarde...

02-08-2018
THEMA NEN 3140
Klasse II handgereedschap

In het algemeen geldt dat een klasse II-apparaat moet zijn voorzien van een snoer met een niet-demonteerbare, aangegoten stekker (contactstop). Bij reparaties wordt vaak een randaardestekker (tweepolige contactstop met beschermingscontact) gemonteerd. Voor de gebruiker is dit erg verwarrend. Het is immers...

Klasse-I-apparaten

Zorg dat de sonde een goed contact maakt voor de meting van de weerstand van de beschermingsleiding. Anders komt er een extra overgangsweerstand bij het meetresultaat.en kan het apparaat worden afgekeurd terwijl het in orde is. Probeer bij waarden die net iets te hoog zijn een ander meetpunt of maak...

Klasse-I-transformatoren en lasapparaten

Natuurlijk gelden hier ook de aandachtspunten voor de normale klasse-Iapparaten. Bij transformatoren is het echter ook van belang dat er voldoende isolatie aanwezig is tussen de primaire en de secundaire wikkeling. Dit kan worden gemeten door de transformator normaal aan te sluiten op het meetapparaat...

Data-apparatuur

Bij het meten van de weerstand van de beschermingsleiding moet de meting twee keer worden uitgevoerd door de stekker (contactstop) om te draaien. Sommige meetapparaten doen dit automatisch. Let op dat de sonde goed is aangesloten in verband met overgangsweerstanden. Zoals al vermeld kan data-apparatuur...

Klasse-II-veiligheids- en beschermingstransformatoren

Natuurlijk gelden hier ook de aandachtspunten voor de normale klasse-II apparaten. Ook bij deze transformatoren is het van belang dat er voldoende isolatie tussen de wikkelingen aanwezig is. Dit kan gemeten worden door de sonde te verbinden met de kortgesloten secundaire wikkeling.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 8