THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Inspectiemethoden

Minimaal dienen alle installatiedelen visueel te worden geïnspecteerd. Op basis van de inspectieresultaten moet een voorlopige inspectiefrequentie worden vastgesteld. De inspectiemethode voor nieuwe elektrische installaties is in het onderstaande schema samengevat. Inspectiemethode voor nieuwe elektrische...

03-06-2016
THEMA ATEX
Inspectierapport

Hieronder wordt de algemene informatie uit het inspectierapport toegelicht en wordt aangegeven hoe met geconstateerde afwijkingen om te gaan. In het inspectierapport moeten de uitvoering en omvang van de inspectie zijn vastgelegd. In het inspectierapport moet zijn vastgelegd welke documentatie over de...

01-06-2016
THEMA ATEX