THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Maximale waarde van de verspreidingsweerstand RA van de aardelektrode berekenen

Bepalend voor de maximale waarde van de verspreidingsweerstand RA van de aardelektrode is enerzijds de veilige aanrakingsspanning en anderzijds de aanspreekstroom van de aardlekschakelaar.

24-01-2017
THEMA NEN 1010
DOSSIER Aarding | Berekeningen
Leiding berekenen

Het rekenprogramma Leidingberekening is gebaseerd op het Stappenplan voor leidingberekeningen op deze kennisbank in het onderdeel Materieel.

04-05-2015
THEMA NEN 1010
DOSSIER Berekeningen
Blindvermogen berekenen

Met behulp van onderstaande formule is het blindvermogen te berekenen.

Bepalen van Iz (tabel)

Stel, dat voor een bepaalde situatie de benodigde IZ in relatie met de beveiliging is bepaald (IZ(nodig)). Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met twee reductiefactoren in verband met een afwijkende omgevingstemperatuur en meerdere kabels bij elkaar.

13-03-2012
THEMA NEN 1010
DOSSIER Berekeningen
De spanning op een toestel berekenen

Bij een sluiting tussen een fasegeleider en de beschermingsleiding gaat er een aardfoutstroom lopen door het aardfoutcircuit. De spanning op het toestel is afhankelijk van de impedanties van de fasegeleider en de beschermingsleiding.

Maximale piekstroom berekenen

In de afbeelding hieronder staat in welke mate de vermogensschakelaar de piekstroom begrenst. De maximale piekstroom als volgt te berekenen:

Maximale thermische belasting van een leiding bij kortsluiting berekenen

De maximale thermische belasting van een leiding bij kortsluiting kan worden bepaald door deze formule:

Grootte van spanning op aardelektrode berekenen

Een defect in de installatie veroorzaakt een stroom die door de elektrode loopt. Op de aardelektrode komt een spanning te staan. De grootte van deze spanning kan worden berekend met de volgende formule:

13-03-2012
THEMA NEN 1010
DOSSIER Berekeningen
Doorsnede van een beschermingsleiding berekenen

Aan de hand van de bijbehorende doorsnede van de fasegeleiders wordt de doorsnede van de beschermingsleidingen gekozen. De volgende regels zijn van toepassing: Als aan deze regels wordt voldaan en de beschermingsleiding van hetzelfde materiaal is als de faseleiding, dan zijn berekeningen verder niet...

13-03-2012
THEMA NEN 1010
DOSSIER Berekeningen
Vereiste verspreidingsweerstand berekenen

De volgende beschermingsmaatregelen tegen thermische invloeden moeten worden toegepast:

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2