THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Aanwijzingsformulieren

Vóór de uitvoering van werkzaamheden moeten de betrokkenen een aantal zaken helder en volgens de regels afspreken en vastleggen.

18-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Risicomodel Fine & Kenneth

Voor het inschatten van de risico’s bij gevaren bestaan diverse methoden. Een veel gebruikte methode voor de RI&E is die van Fine & Kinney. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ernst, blootstelling en waarschijnlijkheid.  Dit model komt op het volgde neer: Risico = Kans x Effect. Schematisch kan...

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering