THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Model inspectierapport elektrische installatie

In het inspectierapport worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde inspectie van de elektrische installatie waarbij is nagegaan of de elektrische installatie voldoet aan de norm NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties", rekening houdend met de op het moment van ontwerp...

17-12-2014
THEMA NEN 3140