THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Probleem asymmetrie

De distributie van elektriciteit vindt in de regel plaats via een symmetrisch driefasensysteem. Bij LS is er sprake van een viergeleidersysteem. Door de onderlinge faseverschuiving van 120° ontstaat de situatie dat er in de vierde geleider (nulleider) geen stroom loopt.  Definitie van Asymmetrie Bij driefasige symmetrische systemen is de amplitude van de drie fasespanningen of

08-02-2019
ONDERWERP Asymmetrie
Algemene verdieping asymmetrie

Grote asymmetrische belastingen veroorzaken onnodig capaciteitsverlies en energieverliezen. Het verdient dan ook sterk de voorkeur om belastingen over drie fasen te verdelen. In dit onderdeel van de Kennisbank Power Quality wordt hier dieper op ingegaan.  Ontstaan van Asymmetrie De asymmetrie van de spanning wordt bepaald door: de voedende spanning van de generatoren

08-11-2013
ONDERWERP Asymmetrie
Oplossingen voor asymmetrie

De oplossing om de asymmetrie in de spanning te verkleinen is: de stromen in de fasegeleiders gelijk houden. Dat betekent dus in principe de belasting gelijk over de fasen verdelen. In feite is dit de eenvoudigste oplossing, maar deze is niet altijd mogelijk. De volgende oplossingen kunnen dan uitkomst bieden. Scott-transformator Een Scott-transformator, ook wel Scott-schakeling genoemd

Rekenregels voor spanningskwaliteitsparameters

rekenregels voor snelle spanningsveranderingen (flikker), asymmetrie en harmonischen. Het effect van het niet rekenkundig optellen, is goed te zien in onderstaande tabel. Sommatie van kwaliteitsparameters. Gelijktijdigheid van spanningskwaliteitsparameters Ook bij aansluitingen die de spanningskwaliteit beïnvloeden, kan – net zoals bij ‘gewone’ belastingen

Kwaliteit van de spanning in Nederland (2015)

) en de aan te sluiten klant (mogelijke inschakelstromen). In de praktijk geeft dit nog wel eens wat problemen, maar in de random metingen wordt al jaren een stabiel niveau van Plt gemeten. Asymmetrie Het laatste kenmerk van de kwaliteit van spanning die wordt toegelicht is asymmetrie tussen de driefasespanningen. De limietwaarde voor asymmetrie is 2% voor 95% van de tijd en 3% voor alle

Breuk in een nulgeleider

In een installatie wordt een grote asymmetrie gemeten die weergegeven is in onderstaande afbeelding. De spanningsvariatie is groot en ook is te zien dat er gelijktijdig met alle drie de fasespanningen iets gebeurt. Maar als er één scherp daalt, stijgen de twee andere. Dit is een duidelijk voorbeeld van asymmetrie en onder- en overspanningen die ontstaan door een breuk in een

Belasting verdelen

De meest eenvoudige manier om de symmetrie in een installatie te verbeteren, is de belasting in de installatie verdelen over de drie fasen. Bij tijdelijke installaties, gevoed door generatoren, kan dit nog wel eens lastig blijken te zijn. De generator moeten worden aangesloten en draaien, want het evenement staat op het punt van beginnen. Asymmetrie kan dan een probleem zijn doordat dit een extra

12-07-2013
ONDERWERP Asymmetrie
Normen en wetgeving

aan bepaalde normen voldoen. Een CE-markering is nodig om binnen de Europese gemeenschap producten te mogen verhandelen. Hieronder wordt verder ingegaan op normen en wetgeving. Normen In de afbeeldingen hieronder zijn plannings- en compatibiliteitsniveaus weergegeven voor snelle spanningsvariaties (flikker), asymmetrie en harmonischen zoals die aan de nu geldende IEC-normen zijn te ontlenen

14-02-2017
Stroomverschillen door leidingen

heeft een beduidend andere stroom dan de andere kabel voor fase L1. Deze vorm van ‘asymmetrie’ heeft niet zo zeer te maken met verschillen in belasting maar met verschillen in impedantie van de leidingen. Geprobeerd moet worden om voor de diverse parallel gelegde leidingen dezelfde omstandigheden te creëren. Dit is bij de ligging zoals in de hierboven geplaatste afbeelding 

12-07-2013
ONDERWERP Asymmetrie
Richtlijnen spanningskwaliteit

. Asymmetrie Voor asymmetrie is op dezelfde manier gewerkt als voor snelle spanningsvariaties. Voor asymmetrie is aan de IEC-normen een gemiddelde verhouding tussen planningsniveau en compatibiliteitsniveau te ontlenen van 0,9. Verdere uitgangspunten: au = 1,4% voor het planningsniveau op HS (IEC); au = 2% voor het compatibiliteitsniveau op LS (IEC, EN 50160 en Netcode

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2