THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Maximale lengte van vrij omlaaghangende buigzame leidingen

De maximale lengte van een vrij omlaaghangende leiding wordt bepaald door de maximale trekontlasting die de fabrikant opgeeft voor de connectoren. Wanneer een fabrikant opgeeft dat de maximale trekkracht bijvoorbeeld 100 Newton mag zijn en de kabelfabrikant opgeeft dat een RMcLzz leiding 3 x 2,5 mm2 een gewicht heeft van 200 kg/km (= 0,2 kg/m  = 2N/m), dan mag de maximale lengte 100

10-04-2015
THEMA NEN 1010
Leidingen

kortsluitstroom moet zo groot zijn, dat de waarde groter is dan de stroom behorende bij punt A. Dan is de leiding goed beveiligd. Dit betekent een beperking van de leidinglengte. Hoe langer een leiding namelijk is, des te kleiner de kortsluitstroom kan worden. Tabel Tabel 53.F.1 in de NEN 1010 geeft een indicatie van de maximale lengte van leidingen gebruikmakend van gG-patronen als

14-06-2016
THEMA NEN 1010
Leidingen

In de huidige NEN 1010 zijn  geen eisen meer opgenomen over vakmanschap en het aanleggen van overzichtelijke en betrouwbare installaties. In de NPR 5310 is in blad 4 een beschrijving opgenomen hoe een overzichtelijke en stelselmatige installatieaanleg uitgevoerd kan worden. Zoals in dit blad staat is...

Leidingdoorsnede, belastbaarheid en maximale toegestane lengte van buigzame leidingen voor een vaste aanleg

16A. Dat betekent dat ook bij het toepassen van 16 A installatieautomaten gekozen moet worden voor leidingen met een kerndoorsnede van 2,5 mm2. Voor de maximale lengte moeten, net als bij het gebruik van draad in buis of kabel, de tabellen A.53-2 of A.53.4 worden geraadpleegd. Voor een 2,5 mm2 leiding, beveiligd met een 16 A gG-smeltpatroon geldt een maximale lengte van 88 meter. Bij

10-04-2015
THEMA NEN 1010
Vaste leidingaanleg met buigzame leidingen algemeen

gehele lengte moeten worden ondersteund. Dit kan bijvoorbeeld door de leidingen te leggen over een verlaagd plafond. Er moet voor worden gezorgd dat de leidingen niet door scherpe randen kunnen worden beschadigd. Veel tijdwinst wordt geboekt door de buigzame leidingen aan te sluiten met connectoren. Deze connectoren worden vooraf fabrieksmatig aan de leidingen gemonteerd, wat  het maken van

15-06-2016
THEMA NEN 1010
Toepassing potentiaalvereffening

De maximale lengte van leidingen voor potentiaalvereffening, uitgezet voor verschillende nominale stromen In en doorsneden A. Potentiaalvereffening met beschermingsleidingen. Vanuit

Beschermingsleidingen meten op ononderbroken zijn en op weerstand

. Correct uitgevoerde meting: de beschermingsleiding is losgenomen en onderbroken. In onderstaande afbeelding is het meetinstrument weergegeven waarmee zowel het ononderbroken zijn van leidingen kan worden gemeten, als de weerstand van leidingen. Vaak wordt een meting van het ononderbroken zijn van beschermingsleidingen gelijktijdig uitgevoerd met de meting van de weerstand van

07-04-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Inspectie NEN 1010
Veelvoorkomende fouten bij eerste inspectie

ruimte heersende temperatuur; leidingen in verschillende soorten grond; leidingen in en op wanden; enzovoort. Aan de hand van de installatiemethode, het type leiding en de diverse reductiefactoren moet de maximale belasting en beveiliging van de leiding worden bepaald. Daarnaast moet van de berekende leiding de maximale lengte worden bepaald

03-04-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Inspectie NEN 1010
Overstroombeveiliging in TN-stelsel

Maximale lengte van leidingen, beveiligd door gG-smeltpatronen (zie ook tabel A.53-4, NEN 1010). Automaten In tabel Grenzen van elektromagnetische uitschakeling van automaten is voor de L-, U-, B-, C- en D-karakteristiek de minimaal

Leiding berekenen

leidingdoorsneden en de controle op de lengte van de leiding moeten de stappen worden genomen uit onderstaand schema. Het stappenplan leidingberekening is hieronder weergegeven. Deze berekening is bedoeld als educatieve uitgave en niet alle bijzondere berekeningen zijn met dit programma uit te voeren. Zo zijn bijvoorbeeld parallel geschakelde leidingen en aluminium kabels niet opgenomen

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 8