THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Oplossingen voor Dips

Er zijn verschillende manieren om problemen met dips te voorkomen op diverse niveaus in de installatie of het voedende net. Wel zijn hieraan soms hoge kosten verbonden. De afbeelding oplossingen voor dips op diverse niveaus met een kostenindicatie geeft schematisch aan op welke niveaus oplossingen gekozen kunnen worden. De kosten blijken aanzienlijk te stijgen als er meer vermogen nodig is

18-10-2011
ONDERWERP Dips
Oplossingen voor Transiënten

Oplossingen voor transiënten kunnen deels liggen in het voorkomen van transiënten (schakelhandelingen) en deels in het beveiligen tegen transiënten (bliksemontladingen). Bij het schakelen van grote condensatorbanken kan het wenselijk zijn om te schakelen op de nuldoorgang van de spanning of een voorschakelweerstand in serie te zetten die later kan worden overbrugd. Optredende

12-05-2011
Oplossingen voor flikker

Spanningveranderingen en het aantal en de vorm ervan worden veroorzaakt door de (inschakel)stroom, de netimpedantie, het aantal schakelingen en de vormfactor, ofwel de manier waarop stroom varieert. De hinder als gevolg van de snelle spanningsvariatie (de variatie in verlichtingsniveau) kan onder meer worden verminderd door het aanpassen van het type lamp. Hieronder worden de oplossingen voor

Oplossingen voor harmonischen

Natuurlijk zijn er ook voor harmonische spanningen en stromen oplossingen te bedenken. Een logische oplossing is er rekening mee houden. Zo kan bijvoorbeeld de keuze van de leidingdoorsnede mede bepaald worden door de aanwezigheid van 3e harmonische stromen. De 3e harmonische stromen worden niet beperkt, maar er wordt een dikkere leiding gekozen. Op deze manier ontstaan er geen nadelige gevolgen

14-07-2011
ONDERWERP Harmonischen
Oplossingen voor Spanningsniveau

De spanning is op diverse manieren te regelen. Bij een al ontworpen net of installatie is de impedantie niet meer te variëren. Wel kan nog worden gekeken naar regelbare transformatoren, belastingsregelingen of regeling van de opwekkers. 

Oplossingen voor asymmetrie

De oplossing om de asymmetrie in de spanning te verkleinen is: de stromen in de fasegeleiders gelijk houden. Dat betekent dus in principe de belasting gelijk over de fasen verdelen. In feite is dit de eenvoudigste oplossing, maar deze is niet altijd mogelijk. De volgende oplossingen kunnen dan uitkomst bieden. Scott-transformator Een Scott-transformator, ook wel Scott-schakeling genoemd

Offshore-industrie

transiënten; Verminderde levensduur van de componenten in de installatie; Problemen met verzekeringen omdat niet aan normen wordt voldaan. Deze problemen moeten dus opgelost worden en er is een set van mogelijke oplossingen. Mogelijke oplossingen bij problemen in offshore De verschillende problemen kunnen worden opgelost door het toepassen van een

08-12-2016
ONDERWERP Zwakke netten
Elektrische installatie op een jacht

hoge interne impedantie. De harmonische stromen die gaan lopen, leiden tot een onacceptabele hoge harmonische spanningen. Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de stromen door de generator. De harmonische spanningen als gevolg van de stromen in de leidingen, zijn te verwaarlozen. De oplossingen moet daarom worden gezocht in: het verlagen van de harmonische stromen

15-06-2011
ONDERWERP Harmonischen
Storingen door sluitingen in het MS-net

dipprofiel. Het aantal schadelijke dips per jaar is: 0,2 + 0,3 + 1,5 + 0,5 = 2,5. De jaarlijkse kosten bedragen dus € 50.000 per jaar. Mogelijke oplossingen zijn: een UPS voor de procesbesturing; de immuniteit van de frequentieregelaars vergroten. De kosten van deze oplossingen bedragen € 120.000 aan investeringen en € 2000 aan jaarlijkse

14-02-2017
ONDERWERP Dips
Rol van risicobeoordeling

worden gebracht en zijn mogelijke oplossingen te bedenken en uit te voeren. Hierbij is het vooral van belang ­rekening te houden met gemakzucht van de ­bediener, dus: zorg ervoor dat de weg van de minste weerstand tevens de meest veilige weg is!

29-01-2014
ONDERWERP Bestaande machines
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5