THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Metingen bij automatische uitschakeling van voeding

In dit onderdeel wordt behandeld de controle op de doeltreffendheid van de beschermingsmaatregelen tegen indirecte aanraking door automatische uitschakeling van de voeding. Deze automatische uitschakeling van de voeding is terug te vinden in bepaling 413 van de NEN 1010. Afhankelijk van het stelsel zullen diverse metingen moeten worden uitgevoerd. Dit kan variëren van de impedantie van de

Metingen bij automatische uitschakeling van voeding

In dit artikel wordt de controle op de doeltreffendheid van de beschermingmaatregelen tegen indirecte aanraking door automatische uitschakeling van de voeding behandeld. Deze automatische uitschakeling van de voeding is terug te vinden in bepaling 413 van de NEN 1010. Afhankelijk van het stelsel zullen diverse metingen moeten worden uitgevoerd. Dit kan variëren van de impedantie van de

22-06-2016
THEMA NEN 3140
Metingen in medisch gebruikte ruimten

aanrakingsgevaar); bescherming door automatische uitschakeling van de voeding; bescherming door extra lage spanning; bescherming door hindernissen; bescherming door plaatsing buiten handbereik; bescherming tegen brand. De eerste vier beschermingsmaatregelen worden hier inhoudelijk uitgebreid behandeld. Daarna

07-04-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Inspectie NEN 1010
Medisch gebruikte ruimten (rubriek 710)

; bescherming tegen elektrische schok bij normaal bedrijf (basisbescherming); bescherming door hindernissen; bescherming door plaatsing buiten handbereik; bescherming tegen elektrische schok bij het optreden van een defect (indirect aanrakingsgevaar ofwel foutbescherming); bescherming door automatische uitschakeling van de voeding

03-05-2017
THEMA NEN 1010
Zwembaden en fonteinen (rubriek 702)

. Voor de voeding van elektrisch materieel wat in het bassin wordt gebruikt, kan worden gekozen voor de volgende beschermingswijzen: automatische uitschakeling van de voeding: de voeding moet worden beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA; SELV-ketens: de voedingsbron moet buiten de zones 0, 1 en 2 zijn

14-04-2016
THEMA NEN 1010
Verlichtingsinstallaties met zeer lage spanning (rubriek 715)

, dient een extra beveiligingsmaatregel te worden toegepast in verband met het voorkomen van brand door kortsluiting. Hierbij valt te denken aan automatische uitschakeling van de voeding als in een korte tijd (0,3 seconde) de vermogensbehoefte met meer dan 60 W stijgt. Het parallel schakelen van transformatoren is slechts toegestaan indien deze dezelfde eigenschappen bezitten, waarbij ze

27-06-2016
THEMA NEN 1010
Aardingsvoorziening bij grotere aansluitingen

Elke installatie moet in het belang van de veiligheid worden uitgerust met een aardingsvoorziening. Deze aardingsvoorziening zorgt voor automatische uitschakeling van de voeding bij een defect in de installatie. Bij grotere installaties is het voor een eigenaar van een installatie moeilijk om een eigen aardingsvoorziening te maken die voldoende effectief is. De gezamenlijke

02-07-2015
THEMA NEN 1010
DOSSIER Aarding
De nieuwe NEN 1010

ook gunstig voor veel andere factoren zoals spanningsverlies en spanningsvariaties. 3. Berekenen circuitweerstanden Voor de bescherming tegen elektrische schok (de beschermingsmaatregel automatische uitschakeling van de voeding) is het vereist om de circuitweerstanden te beperken. Immers, bij het optreden van een aardfout moeten de aanrakingsspanningen op tijd worden afgeschakeld. Coö

13-10-2015
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
Metingen in medisch gebruikte ruimten

een defect (foutbescherming: indirect aanrakingsgevaar); bescherming door automatische uitschakeling van de voeding; bescherming door extra lage spanning; bescherming door hindernissen; bescherming door plaatsing buiten handbereik; bescherming tegen brand. De eerste vier beschermingsmaatregelen worden

22-06-2016
THEMA NEN 3140
Inspectie door metingen en beproevingen volgens NEN 1010-6

uitschakeling van voeding Om te controleren of aan de beschermingsmaatregel automatische uitschakeling van voeding wordt voldaan, is enerzijds een visuele controle nodig en anderzijds een of meerdere metingen (zie onderstaande afbeelding). Wat moet worden gemeten, is afhankelijk van het gebruikte stelsel: TT of TN. De relatie tussen de circuitimpedantie en de kenmerken van het beveiligingstoestel

03-06-2016
THEMA ATEX
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 15