THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Basiseigenschappen omvormers

Bij de keuze van een omvormer moet er rekening worden gehouden met een aantal aandachtspunten. Deze worden hieronder toegelicht. Het vermogen van een omvormer dient afgestemd te zijn op het totale Wp-vermogen van de zonnepanelen. Als er bijvoorbeeld in totaal 8000 Wp aan zonnepanelen is geïnstalleerd,...

De norm EN-IEC 61439

De titel van de EN-IEC 61439 is ‘laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen’. Dit voorschrift vervangt de NEN-EN-IEC 60439, die formeel in 2014 werd ingetrokken als gerefereerde norm in de Laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn.

09-10-2020
Meting PV-systemen op recreatieterrein

In deze case wordt een beschrijving gegeven van PV-systemen die zijn toegepast op de daken van 108 recreatiewoningen in een vakantiepark.

PV-systemen, capaciteit- en spanningsproblemen

De grootschalige toepassing van PV-systemen kan in het laagspanningsnet en bij de aangesloten installaties leiden tot problemen met overspanning en overbelasting. Hoe kunnen deze problemen worden opgelost en wat is de meest economische oplossing. In dit artikel worden de problemen geanalyseerd en worden...

Spanningsniveau bij aansluiten PV-systemen

De kwaliteit van de spanning moet als uitgangspunt voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50160; Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten. In de netcode kunnen aanvullend hierop hogere eisen worden gesteld. Voor het spanningsniveau is het volgende geformuleerd:   Voor laagspanningsnetten:...

Vragen over PV-installaties aanleggen

Het aarden van een PV-installatie zal vrijwel altijd moeten gebeuren. De vraag is hoe?Er zijn diverse constructies bij panelen en omvormers dus een eenduidig antwoord is niet te geven. Veel hangt ook af van de fabrikant van de panelen (diverse typen) en de fabrikanten van omvormers (ook hier weer meerdere...

Offshore-industrie

Zwakke netten komen uiteraard ook veelvuldig voor in de offshore-industrie. In de elektriciteitsvoorziening wordt voorzien door generatoren op het platform.

04-09-2020
ONDERWERP Zwakke netten
Plaats en aantal van schakel- en verdeelinrichtingen

Bij de bepaling van de plaats en het aantal schakel- en verdeelinrichtingen moet worden gekeken naar:

Problemen met Dips

Een spanningsdip kan heel veel impact hebben op de werking van industriële en dataverwerkende bedrijven. De kosten als gevolg van een dip kunnen bijzonder hoog zijn. Hier kunt u lezen wat de noodzaak van een goede analyse van het dipprofiel is, hoe immuun toestellen en processen zijn voor dips, wat de...

20-08-2020
ONDERWERP Dips
Componenten domoticasysteem

In een domoticasysteem bestaan de componenten uit de volgende onderdelen:

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 68